انواع لاك ناخن كليك كنيد و لذت ببريد
دانلود رايگانن بازيگران  معروف هاليوودي

معرفي جواهرات به زبان انگليسي

آميتيست

آميتيست

شما هم  مثل من عاشقه آميتيست هستيد؟آمتيست نوعي سيليس و يا نوعي از در كوهي به نام...

همه چيز در مورد بورس تحصيلي و مهاجرت

تحصيل و بورسيه

تحصيل و بورسيه

شرایط و ملزومات اخذ پذیرش و بورس تحصیلی در هر کشور (آمریکا،کانادا،سوئد،مالزی،هند و..) به...

ترجمه زندگينامه بازيگران معروف دنيا

 Liev Schreiber

Liev Schreiber

Liev Schreiber Born: October 4, 1967 (age 44), San Francisco Height: 1.91 m Partner:Naomi...

اس ام اس و جملات عاشقانه

جملات عاشقانه 8

جملات عاشقانه 8

فرستنده : غزاله اعتماد کردی؟خیانت دیدی؟درد داشت؟تنها شدی؟این اشتباه رو دوبار تکرار نکن...نگو...

سبك زندگي

طالع بينی ماه فروردین

طالع بينی ماه فروردین

طالع بينی ماه فروردین مشخصات كلی متولدين فروردين ماه: پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رك و بي‌پروا ، زود...

اصطلاحات زيباي ايتاليايي

اصطلاحات ايتاليايي

اصطلاحات ايتاليايي

Non ti preoccupare = نگران نباش Come ti chiami?= اسمت جيه؟ bene, dimmi di oggi= در مورد امروز بگو come...

عضویت - ورود کاربرانخبرهاي سايت

كلمات استفهامي

ورود شما را به اين صفحه تبريك ميگوييم شما در حال حاضر در يكي از پر بازديترين صفحه هاي  سايت قرار داريد

كليك كنيد:

جديدترين مدل هاي  مانتو و پالتو هاي ايتاليايي

 

مانتو و پالتو

CLOTH

.

كلمات استفهامي:

كلمات استفهامي عبارتند از:

Who ,whom ,which, what ,whose ,when ,where ,how ,how long ,how often, how many, how much ,how far, why

محل اين كلمات در ابتداي جمله مي باشد

به چند مثال پركاربرد زير توجه فرماييد:

علي ديشب به اينجا آمد Ali came here last night

چه كسي ديشب به اينجا آمد؟  ?Who came here last night

هتل آتش گرفت The hotel caught fire

چه چيزي آتش گرفت؟    ٌ? What caught fire

يكي از آنها سوال را پاسخ داد  One of them answered the question

كداميك از آنها سوال را پاسخ داد

?ٌWhich of them answered the question

او هفته قبل يك اتومبيل خريد  He bought a car last week

او هفته قبل چه چيزي خريد؟    ?What did he buy last week

كلمه استفهامي  Who

اين كلمه اشاره به فاعل جمله دارد و جانشين فاعل مي گردد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

او به من گفت كه به اينجا بيايم    He told me that come here

چه كسي به شما گفت اينجا بياييد؟  ?Who told you to come here

زماني از واژه who  استفاده مي شود كه فاعل براي ما نامعلوم باشد

كلمه استفهامي Whom

اين كلمه ضمير استفهامي مي باشد كه جانشين مفعول جمله بوده و معناي آن معادل چه كسي زا- به چه كسي  در زبان فارسي است.

من علي را ديدم   I saw Ali

ديشب چه كسي را ديديد؟  ?Whom did you see last night

زماني از whom  استفاده مي شود كه مفعول شخص در جمله براي ما معلوم نباشد.

در زبان انگليسي گاهي اوقات از كلمه who  به جاي whom  نيز استفاده مي شود بدون كوچكترين فرقي:

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

چه كسي را ديديد؟  ?Whom did you see

چه كسي را ديديد؟ ?Who did you see

كلمه استفهامي Which:

اين كلمه  به معناي كدام كي باشد كه در دوحال زير به كار گرفته مي شود:

1-حالت فاعلي

2- حالت مفعولي

كلمه اسفهامي What:

توضيحات اين قسمت در بخش آغازين كلمات استفهامي آورده شده است

كلمه استفهامي  Whose:

اين كلمه استفهامي نشان دهنده مالكيت است.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

اين كتاب مال چه كسي است؟  ?Whose book is this

اين مال چه كسي است ؟  ?Whose is this

در جمله اول چون Whose قبل از اسم آمده است صفت استفهامي است در حاليكه در جمله دوم چون قبل از فعل بكار رفته است ضمير استفهامي ناميده مي شود.

كلمه استفهامي  When:

اين كلمه را در انگليسي قيد استفهامي زمان مي گويند و زماني به كار گرفته مي شود كه قيد زمان در جمله مجهول باشد  به همين دليل به آن قيد استفهامي زمان گويند.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

او هفته قبل تهران را ترك كرد   He left Tehran last week

چه موقع او تهران را ترك كرد؟  ?When did he leave Tehran

كلمه استفهامي How long:

اين كلمه نيز قيد استفهامي زمان است و زماني در انگليسي كاربرد پيدا مي كند كه طول زمان و يا مدت زمان براي فردي نامعلوم و مجهول باشد:

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

چه مدت در آنجا مانديد؟  ?How long did you stay he there

من برا ي دو ماه در آنجا مانده ام.  I stayed there for two months

كلمه استفهامي Where:

اين كلمه قيد استفهامي مكان است . اين كلمه زماني در ابتداي جمله به كار مي رود كه قيد مكان در جمله نا مفهوم باشد.

مثال:

او به منزل برادرش رفت    He went to this brother's house

او به كجا رفت؟  ?Where did he go

كامات استفهامي How often , How many times

اين دو زماني در جمله به كار مي روند كه تعداد انجام عمل يا حالتي نا معلوم باشد.

به مثال هايي در اين مورد توجه فرماييد:

او هفته اي دو بار به سينما مي رود   he goes to the cinema twice a week

او چند وقت به چند وقت به سينما مي رود؟   How often does he go to the cinema?

هفته اي چند باز به سينما مي رود؟  How many times a week does he go to the cinema?

كلمه استفهامي  How:

اين كلمه در زبان فارسي معادل كلمه چطور و چگونه مي باشد قيد استفهامي كيفيت و حالت ناميده مي شود . اين كلمه زماني در جمله به كار مي رود كه چگونگي انجام كاري نامعلوم باشد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

او انگليسي را چگونه و چطور صحبت مي كند؟ ?How does he speak English

او انگليسي را خوب صحبت مي كند  He speaks English well

چطور به انجا رفتيد؟ ?How did you go there

من با اتوبوس به انجا رفتم  I went there by bus

كلمه استفهامي  How much

اين كلمه را در انگليسي قيد استفهامي مقدار گويند و زماني در جمله به كار مي رود كه مقدار و ميزان چيزي نا معلوم باشد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

چقدر پول براي كتاب پرداختتيد؟   ?How much did you pay for the book

من چهل تومان براي آن پرداختم   I paid fourty Tomans for it

كلمه استفهامي How Far

اين كلمه قيد استفهام مسافت  مس ياشد و زماني به كار مي رود كه فاصله بين دو محل براي سوال كننده نامعلوم باشد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

فاصله نيويورك تا لئ آنجلس چقدر است ؟  ?How far is new York from los Angeles

كلمه استفهامي How Long

اين كلمه جز اين نوع قيود بوده و دوجمله زير كاربرد و معناي آن را به طور كامل روشن مي سازد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

طول اين اتاق چقدر است؟  ?how long is this room

اين اطاق هفت متر طول دارد  This room is seven meters long

كلمه استفهامي Why:

به اين كلمه قيد استفهامي علت و دليلي مي گويند.

اين كلمه زماني به كار گرفته مي شود كه علت و سبب انجام كاري براي پرسش كننده معلوم نباشد.

به مثال هاي زير توجه فرماييد:

چرا او به انگلستان رفت؟  ?Why did he go to England

او به انگلستان رفت براي اينكه برادرش را ببيند    He went to England to see his brother

در زبان انگليسي واژه  What……..for  معادل كلمه Why  مي باشد.

به مثال زير توجه فرماييد:

براي چه آن كار را كرديد؟   What did you do that for?=Why did you do that

چنانچه كلمات استفهامي در وسط جمله به كار روند، جمله حالت سوالي خود را از دست داده و به صورت مثبت بيان مي گردد. بديهي است كه علامت سوال? نيز از جمله حذف شده و جمله به صورت خبري نوشته مي شود:

به مثال رير توجه فرماييد:

علي كجاست؟ ?Where is Ali

نمي دانم علي كجاست I don't now where Ali is

دوست شما چند سال دارد؟  ? How Old is your friend

من نميدانم دوستم چند سال دارد   I don't know how old my friends is

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

در اين قسمت بهترين مكالمه هاي سايت را بخوانيد

تبديل پول

Changing Money Story Alex: Hello. I’d like to change some money into U.S. currency, please ?Bank Teller:...

رزرو كردن هتل/مكالمه

رزرو كردن هتل ?Desk Clerk: Welcome to the Peachtree Plaza. Do you have a reservation Alex: Yes, I do....

عوض كردن پول/مكالمه

ورورد شما را به  يكي از پر بازديد ترين صفحات سايت تبريك  ميگوييم جديد ترين مدل مانتوهاي ايتاليايي...

ايجاد دوستي/مكالمه

ايجاد دوستي 1 ?FOOD OR DRINK ANYBODY ?Are you thirsty ?What would you like to drink ?Would you like...

بيرون شام خوردن/مكالمه

?Hostess: Hi, will you be having lunch Alex :Yes, but I’m not very hungry Alex: It’s too hot outside Hostess: I...

دعوت كردن/مكالمه

دعوت كردن ?Mrs. Jones Good evening. I’m Ellen Jones. Won’t you come in Mrs. Jones What lovely flowers!...

ملاقات/مكالمه

ملاقات Mr. Young: Your Uncle Thomas was a fine man. He certainly thought a lot of you Mr. Young: As...

اجاره كردن ماشين/مكالمه

اجاره كردن ماشين Alex: I’d like to rent a car for several weeks ?Rental: Agent Do you have a reservation Alex:...

ايجاد تماس تلفني/مكالمه

ايجاد تماس تلفني ?Operator: How may I help you Alex: I’d like to make an international call, please Operator:...

پرسوجو/مكالمه

پرسوجو ?AAA Agent: Good morning. Can I help you Alex: I’m trying to figure out the best way to get...

حمل و نقل همگاني/مكالمه

حمل و نقل همگاني ?Trans: Agent May I help you Alex: Yes, thanks ?Alex: I’m staying at the Peachtree...

مسافرت

tren قطار tren interurbano قطار بين شهري vagon de carga واگن بار un bus اتوبوس un...

در سينما/مكالمه

?Cashier: How many Alex: One ticket please Cashier: That will be $6.00 ?Clerk: What can I get for...

تاييد كارت اعتباري/ مكالمه

تاييد كارت اعتباري ?Credit Empl: Are you applying for a charge account ?Alex: Yes. How long will it...

بازديد از واشنگتن/مكالمه

ترافيك واشنگتن Alex: “My years in Washington, D.C. taught me so much about American history Alex I: therefore...

پايگاه زمين شناسي Geosource.ir

www.geosource.ir

شال عشق

خرید شال عشق ایرانی+cd آموزش بستن شال و روسری

در محتویات سایت جستجو کنید

معرفي سنگ ماهاي تولد

گردنبند متولدين فروردين ماه
گردنبند متولدين ارديبهشت ماه
گردنبند متولدين خرداد ماه
گردنبند متولدين تير ماه
گردنبند متولدين مرداد ماه
گردنبند متولدين شهريور ماه
گردنبند متولدين مهر ماه
گردنبند متولدين آبان ماه
گردنبند متولدين آذر ماه
گردنبند متولدين دي ماه
گردنبند متولدين بهمن ماه
گردنبند متولدين اسفند ماه

انواع مثال در زبان انگليسي

ترجيحات و دوست داشتني ها

?Do you like ice cream ?what do you like to do in your free time ?would you prefer...

مبحث رستوران

chef kitchen dining room salad bar waiter server busperson bread...

منو

fruit cup tomato juice shrimp cocktail chicken wings nachos potato...

علاقه مندي ها

?how was your trip ?what did you think of him ?was the book interesting ?are...

پوشاك ورزشي

running shoes كفش دو hight-tops كفش ساق بلند sandals صندل flip-flops دم پايي boots پوتين work...

اسامي و فعل هاي متحرك

اسامي و فعل هاي متحرك a girl girls a boy boys a flower flowers an eye eyes a woman women a...

شرايط و حالت هاي انسان

شرايط و حالت هاي انسان I have red hair I am wearing a hat I have black hair I am bald We are cold We...

رضايت و نارضايتي

استيك تان چطور بود؟ ?how is your steak نظرتون در مورد اين خونه چطور است؟ ?how do you like...

محصولات جديد

عینک کررا Carrera

لیوان جادویی(حرارتی)